Produkter och priser

 

Produkt Kostnad Kommentar
Hoppning    Insättning hoppkonto
Slotpris PAC750XL 190 kr/slot  
Coachslot PAC750XL 120 kr/slot Enbart vid orginaserad hoppning
Kameraslot PAC750XL 120 kr/slot Enbart vid orginaserad hoppning
Dagsavgift  Vårgårda
Dagsavgift  Näsinge 
60 kr/dag
90 kr/dag 
Betalas av icke FKCG medlemmar
Går till faciliteter klubben tillhandahåller på hoppfältet.
Dras automatiskt från hoppkontot vid manifestering
Hyra av elevutrustning
   För elever 2016
100 kr/hopp
50   kr/hopp 
Exklusive packning.
Observera att elever alltid har förtur.
Medlemsavgifter    Betalas till BG 
Medlems- & Förbundsavgift  3100 kr/år  Inkluderar försäkring, mer information se SFF.se
Medlemsavgift  1000 kr/år  
Stödmedlem  125 kr/år  
Rabattsystem    Enbart FKCG medlemmar kan köpa rabbatsystem steg 2 och 3.
 Köpta rabattsystem återlöses ej.
 Priset för rabattsystemen är det samma oavsett när det aktiveras. 
 
 Aktiveras genom att skicka ett mail till 
 skywin@skydivesweden.se 
 Ämnesrad: Rabattsystem 2016
 I mailet ange: Namn, Certnummer och rabattsystem
Rabattsystem steg 1  1000 kr/år  Rabatt: 30 kr
 Billigast vid: 34 - 66 hopp
Rabattsystem steg 2  2000 kr/år  Rabatt: 45 kr 
 Billigast vid: 67 - 100 hopp
Rabattsystem steg 3  3000 kr/år  Rabatt: 55 kr 
 Billigast vid: 101+ hopp

 

 

Rabattsystem för elever 2016

Vid köp av rabattsystem 2 eller 3 gäller detta under 2016 och 2017.
Dvs under två säsonger.
Billigast vid:
Rabattsystem 2: 45-100 hopp
Rabattsystem 3: 100+ hopp 

Betalningsvillkor

Priserna gäller även om hoppet inte kan genomföras på grund av hopparen själv, annan hoppare, vädret eller annan omständighet som Skydive Sweden eller Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg inte kan råda över. Avbryts hoppningen på grund av tekniskt fel på flygplanet kostar det uteblivna hoppet dock inget.

Inga krediter medges. Alla hopp skall vara betalda innan de genomförs. Manifestet har inte någon möjlighet att tillåta hopp på kredit.

Moms: Priset för hopp och rabattsystem är inklusive 6% moms.

Giltighet: Alla priset gäller tillsvidare. Skydive Sweden och Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Kurser
kurs@hoppafallskarm.nu
Tandemhopp
020-12 15 18
info@tandemhopp.se
Uppvisning
0708-50 83 50
uppvisning@hoppafallskarm.nu
Klubben
0322-621 888
info@hoppafallskarm.nu
Box 3
447 21 Vårgårda

Foto: Håvard Flaat, Johannes Bergfors, Christina Eriksson, Mikael Rengstedt, Janne Latvala, Nico Emanuelsson, Wada Wako, Andreas Wennebäck, altitud4000.com